Leszek Grabarczyk i jego promotor polityczny Barbara Kudrycka razem w telewizji, oczywiście w TVN.
TVN skądinąd hojnie opłacany przez Leszka Grabarczyka środkami publicznymi z NCBR.

Leszek Grabarczyk i Barbara Kudrycka
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/czy-polscy-naukowcy-tez-moga-byc-bogaci,105877.htmlCezary Grabarczyk. Lódzki "Baron" Platformy Obywatelskiej. Szef "Spóldzielni" Platformy Obywatelskiej.

Cezary Grabarczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cezary_GrabarczykMarcin Łata – Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju a prywatnie kumpel Leszka Grabarczyka.

Marcin Łata

Marcin Łata krył nieprawidłowości i tuszował afery w NCBR. Dla przykładu jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie NCBR w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych i certyfikację (tzn. kontrolę) wydatków NCBR, nie chciał zauważać patologii jak np. tych opisanych w wystąpieniu pokontrolnym MNiSW. Pomimo wielu skarg napływających ze środowiska biznesowego i naukowego, akceptował, tolerował i wspierał działalność Leszka Grabarczyka. Inny przykład – to gdy został przymuszony do działania poprzez skargę złożoną przez podmiot trzeci, który ujawnił zmowę przetargową na linii Leszek Grabarczyk + Iwona Gawrycka (NCBR) z PricewaterhouseCoopers (PwC). Skutkiem tej zmowy było przekazanie zlecenia firmie PwC po znacznie zawyżonej cenie. Wobec przygniatających faktów zmowy przetargowej, zawyżenia ceny, naruszenia procedur NCBR, szkody dla budżetu państwa dużych rozmiarów, itp... Marcin Łata co prawda potwierdził, że doszło do pewnych „uchybień”, że wydatki NCBR poniesione na PwC musi „wyjąć” z certyfikacji ale na tym sprawę po prostu zakończył. Nie poinformował ani prokuratury ani nawet MNiSW czego dowodem jest załączone tu pismo.