Mafia na szczytach władzy

Krzysztof Jan Kurzydłowski
Krzysztof Kurzydłowski.
Dyrektor NCBR. Aresztowany za korupcję dnia 05.07.2016.
Leszek Grabarczyk
Leszek Grabarczyk.
Vice-dyrektor NCBR. Wydalony z NCBR dnia 12.08.2016.

Niniejsza strona powstała aby ujawnić drugie oblicze wysokiego rangą Urzędnika Państwa Polskiego – Leszka Grabarczyka. Leszek Grabarczyk od kwietnia 2011 r. był zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego.

NCBR jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a celem istnienia tej instytucji jest inwestowanie środków publicznych w innowacyjne przedsięwzięcia w polskiej nauce i gospodarce. W 2016 roku NCBR wyda na ten cel 8 miliardów złotych.

Szef, mentor i wspólnik Leszka Grabarczyka – prof. Kurzydłowski w dniu 05 lipca 2016 roku został aresztowany za korupcję przy udzielaniu dotacji. W NCBR słynny był jego bon-mot „A co ja z tego będę miał ?”. Biorąc pod uwagę, że pan Kurzydłowski okazał się być przestępcą z tytułem Profesora, warto jest też przyjrzeć się bliżej jego „prawej ręce” i „spirytus movens” działań NCBR – tj. Leszkowi Grabarczykowi.

Protegowany prof. Kurzydłowskiego, Leszek Grabarczyk przez ponad 5 lat swojej władzy budował mafijny układ kalając szyld NCBR a z instytucji tej został wydalony dopiero 12.08.2016. Przez cały ten okres sprytnie ukrywał się za plecami Krzysztofa Kurzydłowskiego jako fasadowego szefa NCBR-u, jednocześnie wrabiając go w lewe przedsięwzięcia i podsuwając do podpisu trefne dokumenty. Profesor Kurzydłowski pracując na 2 etaty (NCBR i Politechnika Warszawska), robiąc naukę, jeżdżąc po świecie, odbierając doktoraty honoris causa scedował zarząd NCBR-em w ręce pana Grabarczyka. I w ten oto sposób niepozorny magister prawa stał się zarządcą miliardów złotych a jednocześnie mózgiem układu wyrafinowanej korupcji i patologii. Z lotu ptaka układ wygląda następująco:

Paliwem układu

były gigantyczne środki publiczne – NCBR co roku rozdziela 5 – 8 miliardów złotych. Przez ostatnie 5 lat środki te płynęły zgodnie z dyspozycją i wolą Panów Kurzydłowskiego i Grabarczyka.

Żołnierzami

byli lojalni pracownicy NCBR-u dobrani z klucza osobistych relacji lub powiązań rodzinnych z Leszkiem Grabarczykiem (Iwona Gawrycka, Agata Grabarczyk i wiele innych kluczowych w NCBR osób). Niezależni pracownicy byli hurtowo wyrzucani.

Zbrojne ramię stanowiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

(Leszek Grabarczyk jest tajnym współpracownikiem ABW). Wsparcie ABW dawało Leszkowi Grabarczykowi poczucie bezkarności, dostęp do danych operacyjnych, możliwość zakulisowych rozgrywek i niszczenia niewygodnych firm oraz osób poprzez nasyłanie na nich „kontroli” ABW.

Media Tomasza Lisa i stacja TVN

stworzyły osłonę medialno-wizerunkową Leszka Grabarczyka.

Wielki zagraniczny biznes

np. jedna z największych firm doradczych świata PricewaterhouseCoopers (PwC, specjalizująca się w Polsce w ... pozyskiwaniu dotacji z NCBR) kreowała wizerunek Leszka Grabarczyka w świecie biznesu i była medium do transferu środków z NCBR do "właściwych" podmiotów (szefowa działu dotacji PwC – Beata Tylman to dobra znajoma Leszka Grabarczyka, która w składanych do firm ofertach współpracy chwali się, że pozyskała już ponad 600 mln zł dotacji – patrz materiały w linkach gdzie znajduje się m.in. oferta „usług” PwC). Warto nadmienić, że PwC organizowało przedsięwzięcie INNOCHEM, SYNChem i doradzało firmom Synthos i Barlinek, które dzięki PwC i przyjaźni z kierownictwem NCBR pozyskały w sumie znacznie ponad 100 mln dotacji. Jak się później okazało rodzina Kurzydłowskich otrzymała za to co najmniej 700 tys. zł łapówek (szczegóły w linkach poniżej).

Politycy PO

oraz wysocy urzędnicy z ministerstw „nadzorujących” NCBR (np. Marcin Łata z Ministerstwa Rozwoju) zapewniali osłonę w strukturze władzy i wsparcie polityczne. Ponadto Leszek Grabarczyk jest skoligacony i pozostaje w relacjach towarzyskich z Cezarym Grabarczykiem – prominentnym politykiem PO. Mentorem politycznym i osobą która wywindowała Leszka Grabarczyka do stanowiska zastępcy dyrektora NCBR była Barbara Kudrycka, posłanka PO i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Leszek Grabarczyk jest osobą inteligentną a przy tym wyrafinowaną i cyniczną. Dzięki temu zagarnął władzę w NCBR i stał się mózgiem układu spełniającego książkową definicję mafii. Pod przykrywką praworządnych działań oraz kwiecistych wystąpień na konferencjach i w mediach, stworzył organizację o przestępczym charakterze realizującą zakulisowe cele. Przez lata wspierał rządy Platformy Obywatelskiej a obecnie zrzucił odpowiedzialność za korupcję i patologie w NCBR na swojego szefa-figuranta Krzysztofa Kurzydłowskiego, wystawił go na odstrzał (Krzysztof Kurzydłowski zrezygnował z funkcji w dniu 20 stycznia 2016 a od 5 lipca przebywa w areszcie) a sam – jak na agenta przystało – stara się wtopić w świat ludzi nowej władzy z PiS.

Wobec powyższego nie dziwi fakt, że w swoich publicznych wystąpieniach minister Gowin informuje, że wysyła CBA w celu prześwietlenia działalności NCBR. Natomiast minister Morawiecki piętnuje marnotrawstwo środków unijnych (z których największa pula jest w zarządzie NCBR-u) na horoskopy dla psów, wirtualne cmentarze, innowacyjne pudełka na buty czy budowę zamków z piasku. Oczywiście tak abstrakcyjne i niewycenialne projekty były doskonałą przykrywką do transferowania dowolnych środków do „zaprzyjaźnionych firm” lub firm którym w pozyskiwaniu dotacji „pomagała” korporacja PwC.

Pozostaje mieć nadzieję, że aresztowanie prof. Kurzydłowskiego i wydalenie z NCBR-u jego zastępcy Leszka Grabarczyka przyczyni się do odnowy moralnej tej instytucji.

Lis, Newsweek, TVN, GW Tomasz Lis, Newsweek, TVN, Gazeta Wyborcza - beneficjenci NCBR.

Leszek Grabarczyk Leszek Grabarczyk lansuje się w Newsweeku (patrz ostatnia strona załączonego pliku).

Leszek Grabarczyk ojcem „polskiego Steve Jobs’a”, gwiazdy innowacji czyli…. Tomasza Lisa.

Zaplecze polityczno-urzędnicze Leszka Grabarczyka Kto stoi za Leszkiem Grabarczykiem?


PricewaterhouseCoopers Patologiczne związki z PricewaterhouseCoopers.

Mateusz Morawiecki : Zamki z piasku Mateusz Morawiecki : Zamki z piasku.

Minister Gowin : CBA musi prześwietlić NCBR Minister Gowin : CBA musi prześwietlić NCBR.

Informacja pokontrolna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadużyciach w NCBR Patologie w NCBR – raport MNiSW.

Piotr Nisztor, Gazeta Polska - jak rozdawano miliony w NCBR Piotr Nisztor, Gazeta Polska - jak rozdawano miliony w NCBR.

Piotr Nisztor, Gazeta Polska - gigantyczna korupcja NCBR Piotr Nisztor, Gazeta Polska - gigantyczna korucpja w NCBR.

Patrycja Zielińska - Leszek Grabarczyk - Tomasz Machała

W doborowym towarzystwie: Patrycja Zielińska (aresztowana 13.05.2016 za korupcję vice-szefowa ARP) - Leszek Grabarczyk - Tomasz Machała (redaktor naczelny serwisu natemat.pl).

Rodzinny start-up Kurzydłowskich Z NCBR-u do więzienia. Rodzinny start-up Kurzydłowskich.

Leszek Grabarczyk na przesłuchaniu w CBA Reportaż: Leszek Grabarczyk na przesłuchaniu w CBA.


Gdzie i jak mieszka teraz Prof. Kurzydłowski? Gdzie i jak mieszka teraz Prof. Kurzydłowski?

Leszek Grabarczyk wydalony z NCBR. List pożegnalny. Leszek Grabarczyk wydalony z NCBR. List pożegnalny.

Wiadomości TVP: CBA zatrzymuje Prof. Kurzydłowskiego Wiadomości TVP: CBA zatrzymuje Prof. Kurzydłowskiego.

Jeżeli posiadasz wiedzę o nadużyciach Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego lub Leszka Grabarczyka jako szefów NCBR – napisz tutaj.


Licznik odwiedzin: